תקנון הקניון הוירטואלי של רענה – RAANANIMALL

תקנון הקניון האינטרנטי של רעננה
תקנון הקניון האינטרנטי של רעננה

תקנון אתר RA'ANANIMALL - הקניון הוירטואלי של רעננה

כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

RAANANIMALL שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

  1. תכלית האתר: הקמת מתחם מסחר דיגיטלי לאיזור רעננה. המתחם יאפשר מסחר ו\או פרסום בזירה האינטרנטית לכל בעל עסק \ יזם שעונה לקריטריונים הבסיסיים שקבועים על ידי הבעלים של האתר. יובהר כי ההתקשרות החוזית של המשתמשים באתרים היא אך ורק אל מול המפרסמים-בעלי העסקים.
  2. עמרם מכבי (JERUSALEM ESKIMO) הינו הבעלים החוקי של האתר. פרטי קשר [email protected] 0556653419
  3. הקניון הינו פרי של שיתוף פעולה בין הבעלים החוקי ועיריית רעננה, דרך המרכז לעסקים חדשנות ויזמות רעננה והמחויבויות ההדדיות המופיעות בחוזה ההתקשרות בין הצדדים. לקמן נקודות מרכזיות ממנו:
  4. הנקודות המובעות להלן, מבוססות על נסיון עבר במיזמים דומים, כאלו שכשלו וכאלו ששרדו. נקודות מרכזיות אותן ראינו לציין בהקדמה הינם הצורך בשירות לקוחות אנושי ברמות משתנות. זאת, לעומת המוצע בשוק ברוב המקרים של שימוש ב'אוטומציות' ככלי מרכזי ואשר במשך הזמן לא מצליחות להביא את בעלי העסקים לתיפעול והשמשה אפקטיווית של האתרים
  5. הצורך לספק מענה לכלל העסקים ואשר באופן מציאותי מראה שברובם מבוסס על אתרים אשר אינם מסחריים או אשר הינם מסחריים חלקית למחצה, שליש ורביע.
  6. גמישות טכנולוגית וניהולית הינם צורך אקוטי להצלחת המיזם, כיון שמועטים המקרים של עסק 'מסחר מקוון' בארץ, למעט חריגים ועסקים גדולים אשר אינם ה'לקוח הקלאסי' אותו ישרת הקניון
  7. על הקניון הוירטואלי להיות 'קיומי' מכמה פנים. כלכלי, יכולת שרידות למשך זמן גם בתנאי התנעה איטיים של בעלי העסקים והן של לקוחותיהן הפוטנציאליים. הצלחת קניון וירטואלי תלויה במשתנים אנושיים כאמור, וכן תלויה היא במשתנים טכניים כמו קידום במנועי החיפוש, נתון שבהכרח דורש אורך רוח. אבטחתי, טכנולוגי, קיים כיום צורך להפריד עד כמה שניתן בתוך אותה המטריה נפלאה של קניון אחד בין אתר למישנהו ובין מערכת אחת לרעותה על מנת ליצור סביבת אבטחה מוגנת יותר, במיוחד בתקופת סייבר בה אנו חווים מתקפות סייבר חדשים לבקרים על הזירה הוירטואלית בכלל והישראלית בפרט. הצעתנו תיתן מענה ותתייחד גם בנקודה רגישה זאת. אנו נייחד שרת נפרד רק עבור הקניון הוירטואלי, ברמת אבטחה גבוהה הרבה מן המקובל, והמוחזקת בענן באמזון ואשר תנוהל על ידי מומחי DevOps מנוסים.
  8. הקניון מספק אתר אב (קניון וירטואלי) שיהווה צומת לכל האתרים של בעלי העסקים שיצטרפו למיזם. מטרת העל של אתר האב לסייע לקידום של כל אתר בנפרד ולהגביר את חשיפת העסק בדיגיטל.
 1. בעלי עסקים יהנו מאחת משתי האפשרויות: אתר מסחרי (חנות אינטרנטית, חנות אוכל מהיר להזמנות) או אתר תדמיתי (שישמש בעלי עסקים שאינם מוכרים מוצרים, אלא נותני שירותים למיניהם כגון מקצועות חופשיים כעו"ד, רו"ח, קוסמטיקאיות , קלינאי תקשורת וכד').
  1. עסק שיהיה מעוניין בכך יקבל גישה לניהול האתר עם סיסמא אישית
  2. בנוסף להקמת האתר, שעלותה משוקללת בעלות החודשית\שנתית, בעלי העסקים יהנו מהעלאה ראשונית של מוצרים על ידי מקים האתר והדרכה לתפעול האתר בעצמם.
 1. בעלי העסקים זכאים לעדכונים תקופתיים (יינתנו ללא בקשת בעל העסק, וללא צורך שלו למעקב)
 2. בעלי העסקים זכאים לאבטחה שוטפת (תינתן ללא בקשת בעל העסק, וללא צורך שלו למעקב)
 3. בעלי העסקים זכאים לשדרוגים מעת לעת, ולפי ההתקדמות הטכנולוגית ודרישות האבטחה (יינתנו ללא בקשת בעל העסק, וללא צורך שלו למעקב)
 4. הזכאות כוללת אחסון בשרתי ענן של אמזון המנוהלים עבור בעלי העסקים, וללא צורך שלהם בניהול או בידע בתחום. ניהול הענן יבוצע על ידי צוות DevOps של Jerusalem Eskimo.
 5. בעלי עסקים שיש ברשותם אתר אינטרנט פעיל, ואשר מעוניינים בסיוע הקניון הוירטולי עבור חשיפה, דהיינו קישור ו\או פרסום ויזואלי של לוגו העסק וכדומה, לא יהנו מהאמור לעיל. מבלי לגרוע מכלליות הסעיף, הסיבה הינה בדרך כלל של חוסר שליטה של מנהלי הקניון הוירטואלי באתרים חיצוניים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נכון לחוקיות מנועי החיפוש כיום, קישור מאתר חזק כמו הקניון הוירטואלי מהווה מקדם חזק כ'קידום אורגני', אף כי יכול להשתנות בהתאם לאלגוריתמים של מנועי החיפוש וללא שליטה של מנהלי הקניון ובעליו. ההתקשרות הכלכלית בין בעלי עסקים אשר יש ברשותם אתר פעיל ובין בעלי הקניון הינה בהתאם למו"מ בין שני הצדדים, ובין שני הצדדים בלבד.
  1. עיריית רעננה תשווק את הקניון הוירטואלי בהתאם לשיקוליה ובערוציה. הן במדיות הדיגיטליות והן בערוצים המסורתיים (OFFLINE) כגון שלטי חוצות בעיר, ניוזלטר, קבוצות ווצאפ ועוד.
  2. יינתנו לבעלי העסקים מגוון אפשרויות ומסלולים להצטרפות לקניון הוירטואלי. גם אפשרות לאתר תדמיתי וגם אפשרות לאתר מסחרי שניתן לבצע בו הזמנות. ההתקשרות הינה בין בעלי הקניון לבין בעלי העסקים, והחיובים הכלכליים הנובעים ממנה הינם פרי החלטת שני הצדדים והמו"מ ביניהם וללא כל מחויבות חיצונית אחרת\נוספת.
  3. העלויות והמסלולים המוצעים לבעלי-עסקים המעוניינים להצטרף לקניון משתנים מעת לעת, והינם תוצר של ההתקשרות בין כל בעל עסק בנפרד עם בעל הקניון ואין לעיריית רעננה או מי מצידה כל שייכות להתקשרות זאת
 1. RAANANIMALL שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, עדכונים, אבטחות וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר וכן בעלי עסקים הנהנים משירותי המסחר האלקטרוני של הקניון נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו. בעלי הקניון לא ישאו בהפסדים כאמור של בעלי העסקים כמו של משתמשים בקניון ובאתרים המפורסמים בו. בין אם הינם נמצאים בניהול הקניון ובין אם הם אתרים חיצוניים המקושרים על ידי לינק או מפורסמים בלוגו ו\או פרסומת אחרת.
  1. ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, RAANANIMALL לא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
  2. לבעלים של הקניון אין כל שייכות לתכנים הכתובים ו\או הויזואליים, השירותים, המוצרים ושירות הלקוחות וכל היוצא מאתרו של בעל עסק הינו באחריות הבלעדית של בעל העסק. לבעלי הקניון ישנה אחריות אך ורק על השטח הציבורי של הקניון ובעיקר עמוד הבית RAANANIMALL.CO.IL
  3. כל עסקה במוצרים או שירותים הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת של RAANANIMALL בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.
  4. האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
 1. התמונות המוצגות למוצרים ולשירותים באתר הינן להמחשה בלבד , כפי שנמסרו למנהלי האתרים ועוזריהם על-ידי המפרסמים והינם באחריות המפרסמים, או כפי שהועלו על ידי המפרסמים עצמם כשניהלו או מי מבאי כוחם ניהלו את החנויות והדפים שלהם.
 2. RAANANIMALL ו/או האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, רמת השירות של המפרסמים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.
  1. תהליך ביצוע רכישה בכל אחד מן האתרים הינו לפי החלטת בעל העסק המנהל את אתרו וללא כל שייכות לבעלי הקניון הוירטואלי. על לקוחות כל אחד מן האתרים בקניון למסור פרטים נכונים וכשרים על מנת לבצע תשלומים לבעל עסק שממנו הוא מעוניין לקבל שירות או מוצר ואשר בעל העסק מעוניין לספק לו את שירותיו או מוצריו. בכל מקרה של מחלוקת או הונאה או חשד להונאה או לפלילים אין לבעלי הקניון כל צד שהוא, אף לא בבוררות.
  2. תנאי ומועדי האספקה הינם פרי החלטת כל בעל עסק והתחיבויותיו ללקוחותיו. אין לבעלי הקניון כל צד או אחריות לענייני אספקה המסופקים ומחוייבים לכל בעל עסק בצורה עצמאית.
  3. אחריות על המוצרים והשירותים הינם פרי החלטת והתחיבות כל בעל עסק לפי תנאיו המפורסמים או המחוייבים לפי חוק. אין להנהלת הקניון כל צד או מעורבות בעניין.
  4. מדיניות ביטול עסקאות והחזרות הינם לפי המתחייב בחוק ולפי התחייבות כל בעל עסק באופן עצמאי. להנהלת הקניון אין כל צד בהקשרות בין לקוח לבין בעל עסק המפרסם שירותיו או מרכולתו באתר המפורסם בקניון. בין באם ביטול העסקה הינה משום פגם, חוסר התאמה, אי יכולת תשלום או אי כיבוד כרטיס אשראי וכל סיבה שהיא. כן הדין לעניין החזרות. הכל לפי תנאי בעל העסק והלקוח שלו. לקניון אין כל צד בנושא.
  5. אתר הקניון מספק הנגשה בסיסית כפי המובן לנו בדרישות החוק הישראלית. ברם, מדיניות והצהרת הנגשה של כל בעל עסק הינה פרי החלטתו וניתנת לכל עסק האפשרות לשנות את נגישות האתר שלו. אין RAANANIMALL אחראית בשום צורה שהיא על מדיניות ההנגשה של אתרי בעלי העסקים המופיעים. בכל אופן, אנו נשמח לשמוע כל רעיון לשיפור ו\או על קושי זה או אחר שכדאי לפתור על מנת להנגיש כמה שיותר אתרים לכלל האוכלוסיות.
  6. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.  לפי החלטת בעל העסק לא לספק שירות בהינתן שלא נמסור לו כל הפרטים. בכל מקרה שהוא אין להנהלת הקניון כל צד או אחריות בנושא זה
  7.  היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
  8. RAANANIMALL לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.
  9. מובהר, כי ביצוע רישום באחד האתרים על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מ RAANANIMALL, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות על ידי בעל העסק המוכר וכן על ידי בעלי הקניון, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ”ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. הינך רשאי, בכל עת, להודיע להנהלת הקניון על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של הקניון הוירטואלי, ע”י שליחת הודעה ל: [email protected]
  10. בעל העסק ו RAANANIMALL יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
  11.  האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. RAANANIMALL  אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ההנהלה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ההנהלה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכל-פה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  12. הינך משחרר בזאת את הנהלת הקניון מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באחד האתרים לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
  13. רשתות תקשרות ואתרי אינטרנט בעולם ובישראל חשופות למתקפות סייבר למינהם וניסיונות פריצה. הנהלת הקניון נוקטת במספר אמצעי אבטחה שביכולתה על מנת לאבטח את הקניון ואת כל אחד מהתארים שהיא בונה ומפרסמת. אולם כיון שאי אפשר להבטיח אבטחה מוחלטת על מידע ופרטיות הגולשים או המידע שמוזן באתר על ידי המבקרים, ההנהלה אינה מתחייבת שהשירותים והמידע  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי­ המאוחסן בה . בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את הנהלת הקניון מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הבעלים המנהלים ו/או מי מטעמה בקשר לכך
  14. רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.
  15. על אף האמור לעיל, RAANANIMALL רשאית לאפשר או שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.
  16. הצהרת הנגשה ומדיניות

   • בישראל כיום ישנם כ- 20% עם מגוון רחב של מוגבלויות, חלקם הגדול הינם צרכני אינטרנט. חווית הגלישה לאנשים אלו עלולה להיות פחות נעימה עד בלתי אפשרית ללא הנגשה. באתר הקניון הוירטואלי רעננה אנו מאמינים שלכולם יש זכות שווה לגלוש באתרי אינטרנט ולקבל מידע וכמובן לרכוש מוצרים בצורה הנוחה והיעילה ביותר. אנו מחויבים לתת הזדמנות כזאת לכלל אוכלוסית המבקרים ולהוריד את החסמים אשר מפריעים לאנשים לקבל שירות. אור לעיננו– מרכז המידע לנגישות של משרד המשפטים.
   • העזרים העיקריים בהם אנו מתמקדים מובאים ברשימה מטה, ובאים לידי ביטוי בלחיצה על ‘כפתור הנגישות’ הכחול בפינת האתר:
   • דילג על תפריט הקישורים
   • שינוי פונט ‘ריסייז’ [חדש]
   • דילוג על הקישורים בתפריט הצד של עוזר הנגישות
   • [NEW] Font resize (REM or ZOOM or SCRIPT)
   • [חדש] סריקת דפים -מאפשרת לסרוק עמודים ומאמרים ולבדוק תקינותם: בדיקת אלטים בתמונות, קישורים, כותרות וכו.
   • [חדש] בחירת צבעים וניגודיות
   • מצב כיבוי אורות
   • Actions & Filters Hooks ביצועים ופילטרים
   • מיקום של לוגו בהתאמה אישית
   • ניגודיות צבעים
   • הסרת קיבצי css ותצוגת העמוד ללא עיצוב
   • סימון כל הקישורים עם קו תחתון
   • סימון כל הקישורים (צבע רקע)
   • Alt+Z – מפעיל עוזר נגישות
   • Alt+X – סוגר סרגל צד של עוזר נגישות
   • role="link" לכל תגית a
   • הסרת תגיות title מהקישורים
   • שמירת בחירת משתמש (בחירת ניגודיות)
   • ניקוי בחירת משתמש (בחירות קודמות של ניגודיות)
   • יש לכם שליטה על הצג/הסתר של סרגל במכשירים סלולריים
   • מיקום של סרגל צד (מימין או משמאל)
   • שולט תמונות בגוונים (אפור, שחור לבן)
   • ערכות נושאים כהה ובהיר
   • שליטה על משפחות הגופנים
   • הפוך צבעים
   • הסרת אנימציות
   • אפשרות שינוי גופן של אתר לגופן קריא יתר (אריאל)

    אתר הקניון הוירטואלי שומרון הציב לעצמו להוביל את תחום ההנגשה. התחום דינאמי ונתון לשינויים חקיקתיים, תרבותיים וכמובן טכנולוגים.
    נבקש את עזרתכם! – נתקלתם בקושי בשימוש באתר לאוכלוסיה כלשהיא – נא דווחו לנו. גלשתם באתר וחשבתם על רעיון חדש על מנת שיותאם לאוכלוסיות נוספות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת – אנא האירו את עיננו על מנת שנפתח מענה מתאים לכל גולש! שיפור התחום ושיוויון ההנאה מהאתר בידיים שלנו! תודה.

RaananiMall